Μελέτη & Εγκατάσταση Ασύρματων Δικτύων WiFi, σε Ξενοδοχεία, Καταλύματα και επαγγελματικούς χώρους. Δομημένη Καλωδίωση.

STAY CONNECTED...
wi-fi-people-together